Studie, měření a posouzení

ČEZ a.s. Elektrárna Poříčí Rok: 1994
Studie rekonstrukce chladicího okruhu alternativně pro ventilátorové chladicí věže a věže typu Itterson a ekonomické vyhodnocení při životnosti 25 let
Silon Planá nad Lužnicí Rok: 1996
Studie variantních možností rozšíření stávajícího chladicího okruhu pro navýšení el. Výkonu o 50 a 100 MW
Pražská teplárenská a.s. Rok: 1996
Studie navýšení chladicího výkonu pro rekonstrukci v teplárně Malešice
Chemopetrol a.s. Litvínov Rok: 1997
Studie řešení chladicího okruhu teplárny T 700. Variantní řešení v návaznosti na zvýšení energetického zdroje o SOMW
Chemopetrol a.s. Litvínov Rok: 1998
Studie odvodu spalin z teplárny T700 do chladicí věže typu Itterson včetně rozptylové studie a dopadu na životní prostředí.
Elektrárna Opatovice a.s. Rok: 1998
Posouzení stavu chladicího okruhu.
ČEZ a.s. Elektrárna Prunéřov Rok: 1998
Studie náhrady stávajících dožívajících ventilátorových věží za chladicí věže typu Itterson
První severozápadní teplárenská a.s. Komořany u Mostu Rok: 1998
Studie optimalizace chladicího okruhu v teplárně Komořany s ohledem na potřebu navýšení chladicího okruhu.
ČEZ a.s. Jaderná elektrárna Dukovany Rok: 1998
Studie maření přebytečné tepelné energie v chladicím okruhu
Nová Hut‘ a.s. Ostrava Rok: 1999
Ověřovací měření výkonu chladicí věže č.2 před rekonstrukcí a po rekonstrukci
Nová Hut‘ a.s. Ostrava Rok: 1999
Ověřovací měření výkonu chladicí věže č. 1
První severozápadní teplárenská a.s. Komořany u Mostu Rok: 1999
Měření rekonstruované chladicí věže VCHV průměr 12,5 m věž č. 3
První severozápadní teplárenská a.s. Komořany u Mostu Rok: 1999
Studie alternativních možností chlazení stávajícího okruhu při extrémních letních teplotách
ACTHERM s.r.o. – teplárna Chomutov Rok: 2000
Měření výkonu chladicí věže ITT 37 m v teplárně Chomutov a zpracování studie navýšení chladicího výkonu
ACTHERM s.r.o. – teplárna Chomutov Rok: 2001
Zpracování rozboru práce kondenzátoru turbiny 12MW (měření spadku vacua) a posouzení chladicího výkomu okruhu.
MORAVSKOSLEZSKÉ TEPLÁRNY a.s. Rok: 2001
Technická pomoc při výběru dodavatele chladicí jednotky pro teplárnu Přerov
Sokolovská uhelná a.s. vodní hospodářství divize DE Rok: 2001
Měření výkonu ventilátorové chladicí věže 6x8m v Sokolovské uhelné a.s.před prováděnou opravou.Okruh III. A
Sokolovská uhelná a.s. vodní hospodářství divize DE Rok: 2001
Měření výkonu ventilátorové chladicí věže 6x8m v Sokolovské uhelné a.s.před prováděnou opravou.Okruh III.B
TEPLÁRNA OTROKOVICE a.s. Rok: 2002
Kompletní technický servis pro celý chladicí okruh včetně pravidelných předepsaných revizí, preventivních prohlídek a chemické úpravy vody v okruhu
ACTHERM s.r.o. – teplárna Chomutov Rok: 2002
Kompletní technický servis pro celý chladicí okruh včetně pravidelných předepsaných revizí, preventivních prohlídek a chemické úpravy vody v okruhu
Sokolovská uhelná a.s. vodní hospodářství divize DE Rok: 2002
Měření výkonu ventilátorové chladicí věže 6x8m v Sokolovské uhelné a.s.po částečné opravě chladicího okruhu.Okruh III. B
Sokolovská uhelná a.s. vodní hospodářství divize DE Rok: 2002
Měření výkonu ventilátorové chladicí věže 6x8m v Sokolovské uhelné a.s.po částečné opravě chladicího okruhu.Okruh III. A
DEZA a.s. Valašské Meziříčí Rok: 2002
Zpracování projektu pro výběrové řízení na dodavatele generální opravy ventilátorových chladicích věží COA (8x 6m) a COB (8x 6m) a technická pomoc při realizaci opravy
UNITED ENRGY a.s. Rok: 2005
Studie optimalizace chladicího okruhu
ŠKODA Praha a.s. Rok: 2006
Technická pomoc při soutěži na dodavatele opravy chladicích věží elektrárny  Tušimice
International Power Opatovice a.s. Rok: 2006
Technická pomoc při zpracování zadávacích dokumentů pro výběr dodavatele opravy ventilátorových chladicích věží
ČEZ a.s. Rok: 2008
Technická pomoc při výběru dodavatele pro výstavbu chladicí věže ITT v elektrárně Ledvice
Etanol Energy a.s. Rok: 2008
Studie výkonových variant pro novou technologii pro chladicí okruh s VCHV 6x6m Vrdy
Škoda Praha a.s. Rok: 2008
Posouzení možností oprav chladicího okruhu v Elektráně Prunéřov – chladicí věže 3x ITT, čerpací stanice a propojovací potrubí.
Energoprojekt Praha Rok: 2008
Studie proveditelnosti úprav chlazení pro nový zdroj  PPC  2 x 440 MWe – ELEKTRÁRNA POČERADY Studie proveditelnosti – chladicí věže.
Škoda Invest s.r.o. Rok: 2009
Zpracování ekonomického vyhodnocení při souběhu pomocného chlazení v ELE
Škoda Invest s.r.o. Rok: 2009
Technická pomoc při návrhu pomocného chlazení pro ČEZ a.s. Elektrárnu Ledvice – nový zdroj 660 MW
Teplárna Otrokovice a.s. Rok: 2009
Optimalizace chladicího okruhu kompresorů pro Teplárnu Otrokovice
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Rok: 2012
Proveditelnosti zimního ostřiku na chladicí věži ITT 98 m v Kladně
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Rok: 2012
Zpracování studie na možnosti snížení hluku při provozu chladicích věží  na normou povolenou úroveň pro projekt Turow
ArcelorMittal Ostrava a.s. Rok: 2012
Zpracování TD a diagnostiky  chladicích věží závodu 12 a13 formou zprávy
ČEZ a.s. Rok: 2013
TP – Využití chladící věže na EMĚ po odstavení bloku EMĚ III 500 Mwe
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Rok: 2013
Poradenská, konzultační a technická pomoc při posuzování Koncového jímače tepla UHS – Ventilátorové chladicí věže –  Jaderné elektrárny Dukovany
G-Team Progres spol. s r.o. Rok: 2014
Ověřovací měření chladicího účinku na VCHV č. 1 ČEZ ETI.
CHEMOSVIT ENERGOCHEM a.s. Rok: 2014
Zpracování projektu pro výběrové řízení na opravu VCHV 3×6