Home

Firma HENZL ENGINEERING s.r.o. se zabývá zejména projektováním, engineeringem, poradenstvím a realizací v oboru výparného chlazení pro energetiku a průmysl.

Firma může nabídnout další služby v oboru, jsou to zejména:
Ventilátorová chladicí věž průměr 12,5 many u Mostu

  • Zpracování teplotechnických výpočtů chladicích zařízení
  • Zpracování hydraulických výpočtů chladicích okruhů
  • Zpracování kompletních projektů chladicích okruhů
  • Optimalizace a intenzifikace stávajících chladicích okruhů
  • Měření výkonu chladicích věží i kompletních chladicích okruhů a jejich vyhodnocování
  • Poradenská činnost v oboru výparného chlazení
  • Modernizace a intenzifikace chladicích věží
  • Zajišťování komplexního servisu chladicíchokruhůChladicí věž typu Itterson výška 92m PPC V

Pro navrhování a projekci kompletních chladicích okruhů pro energetické zdroje a chemický průmysl má firma vlastní patentově chráněné konstrukční řešení chladicích věží. Při navrhování nových řešení firma spolupracuje s odbornými pracovišti České akademie věd a Českým vysokým učením technickým v Praze.